Medlemsfordeler

Som medlem i kvinnenettverket HALDis vil du få disse rettighetene / fordelene:

Først og fremst så vil du møte og bli kjent med mange positive, dyktige og hyggelige kvinner. Gode venner som tror på en og støtter en kan man ikke få for mange av, kan man vel...

Hvis du driver egen virksomhet, får du presentere den på en egen side her på den delen av HALDis-weben som er åpen for alle som stikker innom.

Du kan bruke mailinglista vår til å markedsføre tjenestene eller produktene dine direkte til nettverkets medlemmer

Du vil også alltid ha rett til å få presentere virksomheten din med plakat og/eller brosjyre hver gang HALDis holder stand i regionen vår.

Dersom du selv arrangerer noe eller er medarrangør av et tilbud, kan du bekjentgøre det her på HALDis-weben.

Du får tilgang til vårt passordbeskyttede medlemsområde med en alltid oppdatert oversikt over alle medlemmene i nettverket.

Du kan være med i en mindre interesse-/ eller utviklingsgruppe. Dette er en mindre gruppe medlemmer med felles interesser som møtes så ofte de ønsker. Hovedhensikten med disse gruppene er å inspirere, stimulere og hjelpe hverandre til å bli dyktigere på det vi øsker å bli dyktigere på.

Du kan delta på alle våre arrangementer - ikke bare de som er åpne for alle.

På noen av våre arrangementer vil du få en rabatt på inntil 25 % på deltakerprisen

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser