Medlemsforpliktelser

Ordet forpliktelser er i utgangspunktet ikke et godt ord i HALDis. Vi er mye mer opptatt av at dette skal være moro - en kilde til glede og utvikling.

Imidlertid kommer vi ikke utenom 2 forpliktelser:

Du må betale medlemsavgiften hvert år innen den tidsfrist som blir oppgitt
Du må sette deg inn i spillereglene og følge dem.

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser