Om HALDis

Styret etter årsmøte 2018

Leder: Wenche Marseliussen
Nestleder: Tanja Elvrum Stokka
Kasserer: Helga Jonassen Vibe
Sekretær: Synnøve Kjos
Styremedlem: Anita Eliassen
Styremedlem: Inger Lise Haakstad
Varamedlem: Liv Eli Dahlberg
Varamedlem: Birgit WallaIdeen til et lokalt kvinnenettverk ble født høsten 2004. Da arrangerte Næringshagen i Sandnessjøen noe de kalte Møteplassen – en myldreplass for ideer.


På ett av disse møtene ble det gitt en gruppeoppgave med følgende spørsmål:

Hva slags type nettverk/møteplasser kan du se at vi trenger i regionen?

Helen Crabtree Sørra (bildet) kastet i sin gruppe fram ideen om et kvinnenettverk som hun fikk positiv respons på. I dagene etter dette møtet snakket hun med Hanne Falch Kristoffersen om ideen sin og sammen fant de ut at det måtte være flere enn dem som opplevde dette som et behov.

De snakket med Line Tellemann som på det tidspunktet hadde jobben som ”byselger” for Handelsstanden i Sandnessjøen. Hun hadde satt i gang arrangementet Kvinner og Venninner og vinteren 2005 sørget hun for at det under denne headingen ble arrangert et åpent møte som stilte spørsmålet

Har vi behov for et kvinnenettverk?

Om lag 40 kvinner møtte opp i Næringshagen og konklusjonen fra møtet var et entydig JA. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av

Helen Crabtree Sørra
Hanne Falch Kristoffersen
Solveig Sverdrupsen
Evy Hesjedal

Deres oppgave var å legge grunnlaget for dannelsen av et nettverk og tenke igjennom hvordan dette nettveket burde fungere. Deres arbeid endte opp med en søknad til HALD om finansiering av et forprosjekt der målet var å

Etablere og utvikle forslag til drift av et kvinnenettverk i Hald-regionen. Involvere og engasjere kvinner i Dønna, Herøy, Leirfjord og Alstahaug. Oppstart fra oktober 2005.

HALD innvilget søknaden md kr. 100.000,-

Forprosjektgruppa gjennomførte i juni 2005 en møteserie i alle de fire kommunene der de presenterte en idéskisse til et nettverk. Denne gikk i korthet ut på å skape en møteplass for kvinner for å

styrke kompetanse faglig, sosialt og kulturelt
synliggjøre kvinner lokalt
finne fellesskap, støtte, inspirasjon og utvikling

De begrunnet behovet for nettverk slik:

skape en felles arena der kvinners verdier og behov kan synliggjøres og debatteres
fremme næringsutvikling og styredeltakelse blant kvinner
snakke samme ”språk”
løfte hverandre fram

Møtene i kommunene viste at behovet og interessen for et regionalt nettverk ble delt av mange kvinner og da møteserien var avsluttet satt de med en utvidet forprosjektgruppe med en representant fra hver kommune:

Fra Herøy ble Ragnhild Sjåvik valgt
Fra Dønna ble Sandrine Halvorsen valgt
Fra Leirfjord ble Åse Koppergård valgt
Fra Alstahaug ble Line Tellemann valgt

Den utvidede forprosjektgruppa startet så planleggingen av og forberedelsene til oppstartsmøtet som ble arrangert i Næringshagen i månedsskiftet september/oktober.

53 entusiastiske kvinner i alderen 24 til 63 år møtte. Prosesslederne Sissel Hesjedal og Elin Sabbasen var leid inn og loset deltakerne gjennom mange morsomme bli kjent øvelser og sørget for at forslaget til vedtekter ble gjennomgått og vedtatt. Lørdag kveld var det middag med underholdning av Sigrid Brennhaug (bildet). Stiftelsesmøtet avsluttet med valg. Som styreleder ble Hanne Falch Kristoffersen valgt. Fra de respektive kommunene ble disse valgt:

Herøy
Ragnhild Sjåvik
Line Tellemann

Alstahaug
Liv Irene Mørck
Inger-Lise Haakstad

Leirfjord
Johanna Hagh
Åse Koppergård

Dønna
Elisabeth Bomo
Sandrine Halvorsen

Som nettverkets første revisor ble Bjørg Fjellbak fra Sandnessjøen valgt.

Disse ble valt inn i nettverkets første valgkomite:

Turid Grov, Sandnessjøen
Laila Furu Vold, Herøy
Anne Karin Fagervik, Leirfjord

Det nye styret fikk i oppgave å finne et navn til nettverket og da Hanne Kristoffersen foreslo HALDis, samstemte alle i at det var et betegnende og godt navn. Hanne hadde også i løpet av forprosjektperioden laget nettverkets første logo.

I februar 2006 arrangerte styret medlemsseminar på Brygga på Dønna der ”grunnmuren” i nettverket ble ferdigstilt med nettverkets verdigrunnlag og spilleregler og der den første handlingsplanen også ble laget. Dette ble så vedtatt på det første årsmøtet 13. mars 2006.

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser